Mosaique de l’arc-en-ciel


 

carte-postala-fata-v2-fuchsia

« MOSAIQUE DE L’ARC-EN-CIEL » LA MUZEUL ȚĂRANULUI ROMÂN

Expoziția este organizată de GADIF (Grupul Ambasadelor, Delegațiilor și Instituțiilor Francofone din România) în cadrul programului dedicat Sărbătorii francofoniei și va fi deschisă în perioada 12-19 martie în sala Irina Nicolau a Muzeului Național al Țăranului Român (Șoseaua Kiseleff nr.3, sector 1, București).

Expoziția « Mosaïque de l’arc-en-ciel » prezintă lucrarea artistei Mirela Trăistaru care, prin intervenția sa plastică, reunește într-un mod inovator 91 de opere ale unor artiști contemporani care provin din 12 țări francofone, rezultând o operă unitară.

Vernisajul expoziției va avea loc în data de 12 martie, la ora 18:00, în sala Irina Nicolau a Muzeului Național al Țăranului Român. Vor lua cuvântul Dl. Virgil Nițulescu, Director general al Muzeului Național al Țăranului Român și Dl. Benoit Rutten, Delegat Valonia-Bruxelles la București și Președinte GADIF. Vernisajul va avea loc în prezența oficialilor corpului diplomatic francofon membri ai GADIF. În cadrul vernisajului, artista Mirela Trăistaru va interveni direct pe lucrările noi intrate în proiect, unindu-le cu un fir roșu, creând astfel o nouă operă care vorbește despre diversitate culturală, prietenie și încredere.

Expoziția este prezentată la inițiativa GADIF, în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român și cu sprijinul Delegației Valonia-Bruxelles, al Ambasadei Elveției, Institutului Francez din România și al Biroului Agenției Universitare a Francofoniei pentru Europa Centrală și Orientală. Ea se înscrie în programul oficial al lunii martie, luna francofoniei în România.

Artiștii prezenți în această expoziție sunt: Gabriel Panev, Hristo Panev și Stanislava Spasova (Bulgaria), Sylvie Lancon Vernica (Franța), Simon Janos și Gyori Csaba (Ungaria), Georges Medawar (Liban), Mountassir Chemao și Seffar Nissrine (Maroc), Vasie Raţă și Andrei Voica (Moldova), Bartosz Fraczek, Kuba Jaknbowski și Wkodzimierz Karankiewicz (Polonia), Marije Claas și Ron Meerts (Republica cehă), Irina Abaza, Dan Badea, Adriana Barna, Irina Magda Bejenaru, Sorin Bejenaru, Francisc Chiuariu, Horaţiu Christian, Constantin Cioc, Marian Coman, Bogdana Contraş, Paul Coţoc, Cuzina, Dana Dociu, Maxim Dumitraş, Victoriţa Duţu, Matei Enric, Cristi Farcaş, Marian Furtună, Cristi Gaşpar, Raluca Ghideanu, Teodor Graur, Ruxandra Guţu, Bogdan Severin Hojbotă, Mirela Iordache, Dan Istrate, Andor Komives, Adrian Lulciuc, Rareş Lupu, Carmen Marin, Bogdan Radu Mihai, Valeriu Mladin, Ştefan Doru Moscu, Lucian Muntean, Murivale, Vasile Pop Negreşteanu, Rolland Niculuşca, Andrei Păcuraru, Mihai Perca, Ana Asavei Pietraru, Codruţa Podina, Augustin Ioan Pop, Cătălin Precup, Nectaria Radu, Nadia Rădulescu, Iuliana Săsărman, loan Sbârciu, Justinian Scărlătescu, Radu Şerban, Florin Ştefan, Irina Tănase, Aurel Tar, Cristian Târnovan, Vasile Tolan, Florin B. Tomescu, Daniel Tufiş, Simina Tulai, Matei Ulmeanu, Mihai Ungureanu, Ioana Vallimărescu, Monica Vasinca, Adrian Vertic, Beti Vervega, Mihai Zgondoiu, Monica Morariu, Dorothea Fleiss, Paolo, Miral (România), Markov Marci și Cicca Pavel (Serbia), Kavdija Marusic și Andrea Verdelago (Slovenia), Walter Lehmann și Lucian Popescu (Elveția).

Partener media: RFI România.

Mai multe informații despre acest proiect sunt disponibile pe site-ul www.addtoaddressbook.ro sau pe site-urile organizatorilor și partenerilor.

Informații pentru presă: Gabriela Dobre, Delegația Valonia-Bruxelles la București, tel.: 021 314 06 65/85, e-mail : gabrielawbb@rdsmail.ro


« MOSAIQUE DE L’ARC-EN-CIEL » AU MUSEE DU PAYSAN ROUMAIN
 
L’exposition est organisée par le GADIF (Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions francophones en Roumanie) dans le cadre du programme dédié à la Fête de la francophonie et sera ouverte du 12 au 19 mars 2015, dans la salle Irina Nicolau du Musée du National du Paysan Roumain (3 Şoseaua Kiseleff, Secteur 1, Bucarest).
 
L’exposition « Mosaïque de l’arc-en-ciel » présente le projet de l’artiste Mirela Trăistaru qui,  par son intervention plastique a réuni d’une manière innovatrice 91 œuvres d’artistes contemporains provenant de 12 pays francophones, en créant un œuvre unitaire.
 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 12 mars à 18h00, dans la salle Irina Nicolau du Musée National du Paysan Roumain. Y prendront la parole M. Virgil Nițulescu, Directeur général du Musée National du Paysan Roumain et M. Benoit Rutten, Délégué Wallonie-Bruxelles à Bucarest et Président du GADIF. Le vernissage aura lieu en présence des officiels du corps diplomatique francophone membre du GADIF. Lors du vernissage, l’artiste Mirela Trăistaru interviendra en direct sur les nouvelles œuvres exposées en les liant par un fil rouge créant ainsi une nouvelle œuvre traitant de la diversité culturelle, de l’amitié et de la confiance.
 
L’exposition est présentée à l’initiative du GADIF, en partenariat avec le Musée National du Paysan Roumain et avec le soutien de la Délégation Wallonie-Bruxelles, l’Ambassade de Suisse, l’Institut Français de Roumanie et le Bureau Europe Centrale et Orientale de l’Agence Universitaire de la Francophonie. Elle est inscrite dans le programme officiel du mois de mars, mois de la francophonie en Roumanie.
 
Les artistes présents dans cette exposition sont : Gabriel Panev, Hristo Panev et Stanislava Spasova (Bulgarie), Sylvie Lancon Vernica (France), Simon Janos et Gyori Csaba (Hongrie),  Georges Medawar (Liban),  Mountassir Chemao et Seffar Nissrine (Maroc),  Vasie Raţă et Andrei Voica (Moldova), Bartosz Fraczek, Kuba Jaknbowski et Wkodzimierz Karankiewicz (Pologne), Marije Claas et Ron Meerts (République tchèque), Irina Abaza, Dan Badea, Adriana Barna, Irina Magda Bejenaru, Sorin Bejenaru, Francisc Chiuariu, Horaţiu Christian, Constantin Cioc, Marian Coman, Bogdana Contraş, Paul Coţoc, Cuzina, Dana Dociu, Maxim Dumitraş, Victoriţa Duţu, Matei Enric, Cristi Farcaş, Marian Furtună, Cristi Gaşpar, Raluca Ghideanu, Teodor Graur, Ruxandra Guţu, Bogdan Severin Hojbotă, Mirela Iordache, Dan Istrate, Andor Komives, Adrian Lulciuc, Rareş Lupu, Carmen Marin, Bogdan Radu Mihai, Valeriu Mladin, Ştefan Doru Moscu, Lucian Muntean, Murivale, Vasile Pop Negreşteanu, Rolland Niculuşca, Andrei Păcuraru, Mihai Perca, Ana Asavei Pietraru, Codruţa Podina, Augustin Ioan Pop, Cătălin Precup, Nectaria Radu, Nadia Rădulescu, Iuliana Săsărman, loan Sbârciu, Justinian Scărlătescu, Radu Şerban, Florin Ştefan, Irina Tănase, Aurel Tar, Cristian Târnovan, Vasile Tolan, Florin B. Tomescu, Daniel Tufiş, Simina Tulai, Matei Ulmeanu, Mihai Ungureanu, Ioana Vallimărescu, Monica Vasinca, Adrian Vertic, Beti Vervega, Mihai Zgondoiu, Monica Morariu, Dorothea Fleiss, Paolo, Miral (Roumanie), Markov Marci et Cicca Pavel (Serbie),  Kavdija Marusic et Andrea Verdelago (Slovénie), Walter Lehmann et Lucian Popescu (Suisse).
 
Partenaire media : RFI Roumanie.
 
Plus d’informations sur ce projet sont disponibles sur le site www.addtoaddressbook.ro ou sur les sites des organisateurs et partenaires.
 
Contact pour la presse : Gabriela Dobre, Culture & Communication, Délégation Wallonie-Bruxelles, tél. : 021 314 06 65/85 ou gabrielawbb@rdsmail.ro